Доставени са предпазни средства за изборите в 20-и МИР Силистра

18/3/2021
През м. февруари т.г. в Министерство на здравеопазването бе издадена заповед с указания, предвидени с епидемичната обстановка във връзка с COVID-19“, във връзка с провеждане на 4 април 2021 година на избори за народни представители. Указанията включват инструкции за правилно поставяне на маска и какъв дезинфектант да се използва в изборните секции.
 
Със съдържанието на заповедта последващо бяха запознати институциите, участващи в организирането на изборния процес. По предложение на министъра на здравеопазването, съгласувано с Централната избирателна комисия, се прилага централизиран подход при обезпечаването на изборния процес с всички необходими средства за защита и превенция от Covid-19. Доставката на материалите, необходими за този процес, започна, включително и в Силистра - засега до Областна администрация Силистра.. 
 
Предвидени от държавата са средства са за закупуване на предпазни материали за осигуряването на безопасна среда в изборния ден (филтрираща и медицинска маски, ръкавици, различни видове дезинфектанти и др.). 
 
Има разписани мерки и действия за членовете на СИК, както още за наблюдатели, кандидати и застъпници на кандидатски листи; за упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети; за  представители на средствата за масово осведомяване и друг ангажиран с изборния процес персонал (служители на общински и областни администрация, охрана и др.).