Държавата дава помещения на силистренската библиотека за фондохранилище

18/3/2021
Правителството предостави правото на управление върху имот - публична държавна собственост на община Силистра, за бъдат предоставени за фондохранилище на Регионалната библиотека „Партений Павлович" Силистра. Имотът представлява 11 помещения със застроена площ 306 кв. м. в сграда на ул. „Шар планина" №75 в крайдунавския град, известна като „Изчислителния център".  До положителния резултат в полза на най-голямото библиотечно звено в област Силистра се стигна след редица успешни логистични действия от страна на Областна администрация Силистра, както и на областния управител Ивелин Статев, като представител на държавната власт в Крайдунавска Добруджа. В хода на провеждането им ангажимента си изпълни и администрацията на община Силистра.