Поздравление за Трети март - национален празник на Република България

3/3/2021
 

Jordan Georgiev mondraga.ss@gmail.com

вт, 2.03, 14:58 ч. (преди 17 часа)
 
 
до марков
 
 
 
 
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
         Уважаеми госпожи и господа, честит национален празник! За нас, българите, Трети март е ден, свързан с мечтаното от народа ни освобождение от чуждия поробител, което му отрежда специално място в календара. Поредната война между Руската и Османската империи със славното участие на българското опълчение слага край на петвековното иго, за да възкръсне древната ни държава. Поклон пред паметта на всички, имащи заслуга за възраждането на България!
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ,  областен управител на област Силистра