Поздравление за Баба Марта и Ден на самодееца

1/3/2021
ДО
 
ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА И САМОДЕЙЦИТЕ В ЧИТАЛИЩА И КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНО И ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО
 
Уважаеми госпожи и господа, съграждани от Крайдунавска Добруджа – „Честита Баба Марта“ и Ден на любителското творчество, както още ден, посветен на поетите, музикантите и на авторите на художествени произведения в различни сфери. И в условия на пандемия в първия мартенски ден всеки от нас участва по свой начин в празник, натоварен със символика и ритуални практики. Желая на всички и занапред да имат желанието, възможността и средата от съмишленици, за да продължи творческото начало у нас, българите, наследници на древна култура, която и днес има своите действащи направления.
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ,
областен управител на област Силистра
м. март 2021 г.