Завърши Областният рецитаторски конкурс "С България в сърцето"

25/2/2021
На 23 и 24 февруари, съответно в ДГ „Радост“ и в ОУ „Отец Паисий“ в Силистра комисия с председател Златина Станева, директор на Драматично-куклен театър Силистра, и членове: Йордан Георгиев – експерт „Връзки с обществеността“ при Областна администрация Силистра и Христо Христов – преподавател в ЦПЛР-ОДК, Силистра, оцени участниците в Областния рецитаторски конкурс „С България в сърцето“, организиран то Регионално управление на образованието Силистра и община Силистра. Наградите във всички възрастови са осигурени от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 
В Първа възрастова група (5-6 г.) участваха 54 индивидуални рецитатори (победител стана Пресиян Леков, 6 г., от ДГ „Патиланчо“ Тутракан. В категория за колективно участие /групов рецитал/ журито прегледа 12 видеозаписа, отреждайки първо място на ДГ „Иглика“ Силистра. Допълнителни награди имаше и за състави извън призовата тройка, дадени от ДКТ Силистра и от Областна администрация Силистра (тя отиде в ДГ „Мир“ с. Искра, община Ситово).
 
Във Втора, Трета и Четвърта възрастови групи, съответно I-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас са прегледани 58 видеозаписи с индивидуални изпълнения с победител Стилиян Белчев от СУ „Васил Левски“, гр. Главиница. Допълнителна награда във втора възрастова група извън призовото класиране бе осигурена от Областна администрация и тя е за артистичното изпълнение на Анита Лекова, СУ „Христо Ботев“ Тутракан. Прегледани са и 7 групови рецитали, от които два са наградени само с поощрения.
 
В Трета възрастова група индивидуалното бе с 31 видеозаписа – първенец стана Петър Ганев от ОУ „Отец Паисий“ Силистра. Два групови рецитала са прегледани от комисията – и отново са дадени само две поощрения
 
В Четвърта възрастова група индивидуалните участници бяха 15 – първо място за  Пресияна Минкова от СУ „Н. Й. Вапцаров“ Силистра. За отбелязване – от нито едно училище не постъпи видеозапис в категория колективно участие /групов рецитал/.
 
Организаторите на конкурса благодарят на участниците - 158 индивидуални и 21 колективни изпълнения, представители от всички общини на областта. Участието им потвърди идеята на конкурса да възпитава патриотични чувства и принадлежност към род и Родина, което дава основание да продължи да се провежда и в бъдеще.