Условия и мерки за събитията по честване на Трети март

22/2/2021
Във връзка с честването на 3-ти март – Национален празник на Република България, и по повод предвидените церемонии по неговото отбелязване, дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи отправи запитване до министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов относно предвидените здравни мерки, съобразени с актуалната епидемиологична обстановка.
В отговора се казва: „Приветстваме постигнатия консенсус броят на гостите на церемониите да бъде намален, както и отмяната на официалния прием, даван от президента на Републиката по случай националния празник. Считаме, че броят на присъстващите официални лица следва да бъде сведен до предвидения минимум, съгласно чл. 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол“.
 
Предвид интензивното развитие на епидемичната ситуация, свързана с COVID-19 през последните седмици, се предлага съвместно общините и МВР да положат усилия за ограничаване на достъпа на граждани до събитията, като се проведе засилен контрол по стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в страната при струпване на граждани на открито, като задължително носене на защитна маска за лице и спазване на физическа дистанция от 1,5 м между присъстващите.
 
Вземайки предвид значимостта и символиката на Националния празник на Република България – 3 март, се счита, че провеждането на чествания и празнични събития следва да бъде позволено, но по възможност ограничено що се отнася до събития на открито.
 
Предлага се при организиране на събитията да бъдат взети предвид следните мерки:
  • Броят на официалните гости да бъде ограничен до минимум;
  • Задължително спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м между всички участници в събитията;
  • Носене на защитна маска за лице, която да покрива носа и устата, от всички участници в събитията, с изключение за времето на изказване при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м от останалите участници;
  • Поставяне на видими места на информационни табла относно правилата за достъп на местата, където се провеждат събитията и ограниченията за броя на присъстващите;
  • Регулиране на потока и броя на лицата, които пристигат, посещават и напускат мероприятието чрез поетапно пристигане; определяне на входове и изходи за събитието;
  • При възможност намаляване на продължителността на събитието.
В останалите случаи следва да се прилагат стриктно въведените в страната противоепидемични мерки за ограничаване броя на лицата на закрито при провеждане на театрални изяви – заетост на местата до 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице. Напомняме, че към момента сценичните и концертните изяви са преустановени.
 
Опазване здравето и живота на гражданите е основен приоритет на Министерство на здравеопазването. Считаме че с общи усилия ще успеем да отдадем заслужена почит на националните герои и символи и да не позволим вследствие на COVID-19 настоящата здравна и социална криза да ни разедини.