Поздравление на областния управител на област Силистра г-н Ивелин Статев за 61-ата годишнина на град Дулово

30/1/2021
Поздравление на областния управител на област Силистра г-н Ивелин Статев за 61-ата годишнина на град Дулово - статутът на града е даден с държавен указ, издаден на 30 януари 1960 г.