Онлайн/виртуално обсъждане на Доклада за екологична оценка на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

18/1/2021
Във връзка с писмо № ЕО-28/26.11.2020 г. на министъра на околната среда и водите и в съответствие с изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., стартира процедура за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на проекта на ПРР 2021-2027 г.
 
Съобщение за провеждането на консултациите по изготвения Доклад за екологична оценка е публикувано на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: https://www.mrrb.bg/ в секция „За обществено обсъждане“. Линк към съдържанието на самия доклад: https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%94%D0%95%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%A0%202021-2027%20%D0%B3.cedf6930d1b0d76c835cc03d3dea8e97.pdf.
 
С оглед осигуряване на максимална публичност и прозрачност в процеса по разработване на Доклада за екологична оценка, Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. планира и онлайн/виртуално обсъждане и провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица по изготвения Доклад. Видеоконферентното събитието ще се проведе на 19.01.2021 г. от 14.00 ч., през платформата/приложението WebEx. За улеснение на участието в обсъждането публикуваме и Инструкция за работа с приложението WebEx.
 
Параметри за участие в събитието и връзка през приложението: Линк: 
Номер на срещата (код за достъп): 175 952 5312Парола за срещата: Qw1234Zx
 
Инструкция за работа с WebEx приложение (приложените снимки)