Поздравление за професионалния празник на "Гранична полиция"

22/12/2020
Паздравление на областния управител на Силистра за професионалния празник на "Гранична полиция" - Главна дирекция София и Регионална дирекция Русе - респективно Граничен пункт Силистра