Поздравление на областния управител на област Силистра Ивелин Статев за Ден на будителите

1/11/2020
1 ноември - Ден на народните будители - поздравление на областния управител на област Силистра Ивелин Статев