Представяне на народолюбива книга в Силистра със съдействието на Областна администрация

26/10/2020
В края на миналата седмица в откритото пространство пред Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра бе проведено дългоочакваното представяне на сборника „Без борба – няма свобода“ с участието на неговия автор Валентин Събков – историк и изследовател. Литературно-историческата и патриотична проява бе част от програмата от повече от десет събития в област Силистра, станали факт през последните няколко месеца. Тя бе посветена на 80-ата година от подписването на Крайовския договор, върнал Южна Добруджа към майката родина България и наложил преселение на близо 70 000 българи от Северна Добруджа в прародината на техните деди.
 
Събитието бе осъществено с подкрепата на Областна администрация Силистра, представена от заместник-областните управители Илиян Великов и Стоян Бонев. От името на държавната власт г-н Великов връчи специалния адрес от името на областния управител Ивелин Статев до автора на уникалната книга, създадена след десетгодишни дирения в архиви в България, Румъния, Русия и Украйна.
 
Поздраът от община Силистра бе поднесен от Цветана Игнатова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“. Публично поздрав поднесе и Светла Ангелова – директор на библиотеката, партньор на инициативата, която бе подобна на проведената в края на м. септември на тема „Изпълненият дълг към една премълчана истина“ – паметна среща с творци, издали книги за борбите на Добруджа за освобождението от румънска окупация. Съпричастност с присъствие отразиха представители на Регионален исторически музей и Държавен архив в Силистра, НД "Традиция", Клуб на учителите пенсионери "Иван Байчев", Литературно сдружение "Реката и приятели" и др.
 
С издадените 4 постера бе напомнено за книгите и за над 30 паметника в областта, посветени на темата. Поздравление гостът получи и от д-р Тодор Тодоров – бизнесмен и областен координатор на ПП ГЕРБ, който също има заслуга за възможността авторът да се представи пред силистренската общественост с премиера на своя труд, в който е събрал статии, посветени на борбите за освобождението на Добруджа в периода 1919-1940 г., както и материали по близки до тази тема проблеми.
 
Художествените поздравления към присъстващите бяха от страна на два състава от НЧ "Доростол" - Смесен хор "Седянка" с диригент Лидия Кулева и ФГ "Добруджа" с р-л Пламен Калчев.