Поредно събитие в Силистра, посветено на годишнината от Крайовския договор

21/10/2020
В Силистра за 23 октомври от 17 ч. в откритото пространство на Регионална библиотека в центъра на града предстои събитие, свързано с новоизлязла ценна книга със съдържание, отнасящо се до времето преди 1940 г. в Южна Добруджа - и по-конкретно до борбата за нейното освобождение от румънска окупация. На 80-ата година на Крайовския договор е посветено представянето на уникалния сборник "Без борба - няма свобода", дело на изследователя Валентин Събков, създаден на основата на прочит на документи във фондове на няколко страни.
 
Сборникът има юбилеен характер по повод 50-а годишнина на автора-инициатор, поради което съдържа материали и от други автори. Представянето на книгата се осъществява със съдействието на Областна администрация Силистра, предвид важността и актуалността на темата, белязала съдбата на Добруджа и на Силистра.
 
Да припомним, че през последните няколко месеца в Силистра и в региона бяха проведени над 10 събития, посветени на годишнината от Крайовския договор - изложби на Държавен архив Силистра, Регионална библиотека Силистра, Исторически музей Тутракан и Филателно дружество "Димитър Дончев" Силистра. Открити са четири паметни плочи - в Силистра, Тутракан, Ситово и Старо село. Проведена бе първа по рода си паметна среща с автори нва книги, посветени на борбата за освобождение на Добруджа, осъществена със съдействието на Областна администрация.
 
Факт са научна конференция в Тутракан и академична кръгла маса в Силистра, също ангажирани с проблематиката на Добруджа през вековете.