Ректорът на Русенския университет: в Силистра имаме добро сътрудничество с местните и с държавните власти

16/10/2020
В залата на Общински съвет Силистра бе проведена организираната от Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Национална научна конференция с представители на различни градове – университетски центрове от страната (Русе, Силистра, Велико Търново, Бургас и Стара Загора), както и с международно участие (онлайн доклади от учени от Русия и Румъния). Представени бяха материали в три секции: „Хуманитаристика“, „Педагогика, психология и методика“ и „Инженерни науки“.
 
Участниците бяха поздравени със слова на д-р Мария Димитрова – председател на ОбС Силистра, и на Мария Неделчева – зам.-кмет на община Силистра. Областният управител Ивелин Статев изпрати своето послание в специален поздравителен адрес. Чрез интернет бе представен докладът на Милена Дамянова – народен представител в 44-ото НС, председател на Комисия по образование и наука (застъпената от нея тема бе озаглавена „Новите поколения и образователната система“).
 
В контекста на модерността на Русенския университет бе нейното послание, с което родената в Силистра депутатка очерта проблемите пред учителството и образователната система като цяло, насочени към обучение на поколението на родените след 1995 г.
 
Ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. дтн инж. Христо Белоев сподели в делови план в своето изказване, че в Силистра намира добро сътрудничество и разбиране в лицето на представителите на местната и на държавната власти – Областна администрация, Общинска администрация и местния колективен законодателен орган.
 
Според изразеното от него впечатление, по подобен начин се случват в положителна парадигма и събитията през последните няколко години във Филиал Силистра, благодарение на настоящия директор доц. д-р Румяна Лебедова, както и в голяма степен на нейния предшественик на поста и настоящ зам.-директор на филиала доц. д-р Валентин Стоянов.
 
Интересни щрихи за работата и тежестта на Русенския университет представи проф. Белоев в своята презентация на тема „Влияние на Русенския университет в Дунавския регион“. От нея станаха ясни приоритетите и тенденциите в развитието на висшето образование. В частност и в най-голямото висше учебно заведение в Северна България, на което през м. ноември т.г. предстои да бъде чествана 75-ата годишнина от неговото основаване (в началото през 1945 г. - висше техническо училище, а от 1995 г. насам - многопрофилен университет).
 
Сред запомнящите се послания на ректора: Русенският университет е гарант за развитие на регионите, в които има филиали, освен „централата“ в Русе – Силистра, Разград и Видин; той е достигнал нивото „Ангажиран университет“ (най-високият клас модели за видове университети), което означава, че като ВУЗ „отразява“ съвременните предизвикателства в национален, европейски и в глобален мащаб.
 
Ръководството на университета се надява да се пребори за голям европейски проект, благодарение на който в периода 2021-2027 г. по линия на новата програма „Дигитална Европа“ да бъде един от трите дигитални инфо-хъбове в България, с което да засили своята роля в Дунавския регион.
 
В момента Русенският университет предлага обучение в 23 професионални направления (техническо, юридическо, педагогическо, здравно и др.) в 52 магистърски програми, в 120 бакалавърски и в 53 докторантски. Благодарение на участието си в тях представителите на местните общности от Северна България оказват влияние и определят характеристиката на икономическия, социалния, образователния и културния живот в северната част на страната.