Въпроси от приемни в села в община Ситово - нашествие на диви животни, искане за мобилна аптека, изграждане на паметници

2/7/2020
С посещения в 4 села от община Ситово продължиха откритите приемни на Областна администрация Силистра в различни населени места в областта. Началото бе във всички общини с участието на областния управител Ивелин Статев и на неговите заместници – Стоян Бонев и Илиян Великов, както и отделно в 6 села в община Тутракан. Развитие на инициативата бе осъществено на 2 юли от г-н Великов в 4 села в община Ситово: с. Гарван (в него живеят около 300 жители, вкл. няколко семейства от Великобритания, Русия и Полша) с кметски наместник Димитър Неделчев, с. Добротица (жители под 500) с кмет Искра Георгиева, с. Любен (близо 700 души) с кмет Еджевит Джевдет, с. Ястребна – с кметски наместник Бейсин Якуб.
 
От проведените разговори като актуални бяха поставени един личен (битов) проблем, който обаче има и обществени измерения, както и няколко с по-общо съдържание. В село Гарван жена на над 70 години поиска съдействие за разрешаване на отношения с местен мъж, който от години не се отнася добре със съселяните си, оказвайки им насилие по различни начини – вербално и поведенчески.
 
В две от селата – Добротица и Любен, споделиха притеснение по тема, свързана с честите нашествия на лисици и чакали от близките гори, вкл. през деня. Вероятно в съседни села също имат среща с тях, предполагат добротичани. Наблюденията показвали, че дивите животни ползват изоставени къщи, за да се развъждат и така по-непосредствено ставали част от живота на хората, нападайки птичите стада в техните дворове.
 
Отново в Добротица е изразена тревога по повод високата скорост, развивана от преминаващите през селото тежкотоварни автомобили, с което заплашвали живота на хората. Водачите на този вид МПС не се съобразявали дори със създадените т.нар. неравности за убиване на скоростта, а пътят минава през центъра на селото, както още покрай гробищния парк, църквата и училището.
 
Търси се съдействие за монтиране на камери – поне две – в началото и в края на селото, за да се засича скоростта, от което да има последствия за шофьорите, неспазващи ограниченията. От нужда от огледало, за да бъде в помощ на преминаващите автомобили, заявиха, че имат по подобни причини  и в село Любен – на „г-образно кръстовище“ липсва видимост, превръщаща се в причина за ПТП.
 
Участниците в приемната в Добротица сигнализираха също, че възрастните хора имат проблем със снабдяването си с лекарства и повдигнаха въпроса дали на ниво община не е възможно да се създаде организация за въвеждане в действие на мобилна аптека, която периодично да преминава през селата. Особено за ползващите лекарства през „Здравна каса“ било важно да има обслужване по този или друг подходящ начин, за да не се пътува всеки месец до аптеките в областния град.
 
Друга тема, поставена на вниманието на държавната власт, е изграждането на нов паметник на близо 50 гарванци, загинали в 4 войни през 20 в., вкл. и в памет на 7 души от конното отделение на м-р Ценович през 1940 г., станали жертва в битки при възвръщането на Южна Добруджа към България. По подобен начин в Добротица искат съдействие за обновление на открития вече паметник със същото съдържание. И в двата случая има необходимост от провеждане на процедури, които да преминат през през Министерство на отбраната, а преди това и през Областната комисия, отговаряща за войнишките паметници.