Поздравление за Рамазан байрам - до мюсюлманите в област Силистра

24/5/2020
ДО 
МЮСЮЛМАНИТЕ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
 
ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ! 
 
Добротворство и опрощение, покаяние и милосърдие, сплотеност и единство между хората са дейности и поведение в обществото, на които всяка религия по света посвещава поне един свой празник. За мюсюлманите това е месецът на Рамазан байрам. На всички Вас от област Силистра поднасям своя поздрав за здраве и радост, за плодородие и успешни житейски начинания! Пожелавам мир и приятелство между всички нас, независимо от етнос, социална позиция и религиозна привързаност. Честит празник!   
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ, областен управител на област Силистра