Тържество за 60 години ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ в с. Средище

13/12/2019
В ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ бе проведено голямо тържество с делова и празнична части по повод 60-ата година на гимназията, преминала за това време през различни трансформации за обучение на селскостопански кадри – общо над 4 000. Към днешна дата в ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ се обучават около 300 ученици (от тях 78 са момичета) в дневна, задочна и самостоятелна форма в 12 паралелки в три професионални направления.
 
Тържеството бе уважено с присъствие и поздрави от заместник-областния управител Илиян Великов, от д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН, от зам.-кмета на община Кайнарджа Валентина Токушева и от секретаря на общината инж. Бонка Йорданова, както още от директори на средни и основни училища, от бивши учители и директори на ПГМСС, и др. Сред представените задочни поздравления бе адресът на Министерство на образованието.
 
От  декември 2001 година училището се ръководи от директора Камен Неделчев, който направи преглед на най-важното, случило се през последните 6 десетилетия – от началото в далечната 1959 година. Тогава в Силистра с решение на местните власти е основавано машино-тракторно училище, преместено две години по-късно в с. Средище в базата на бившата машино-тракторна станция. 
 
През последните години Гимназията има реализирани четири проекта по НП „Модернизиране на системата на професионалното образование”.  Стойността на закупеното оборудване по програмата е в размер на 388 900 лева.  През последните 5 години от собствени средства гимназията инвестира в модернизиране на базата за професионално образование над 500 000 лева – за закупуване на някои основни земеделски машини, уреди и инструменти, което значително подобри учебния процес. ПГМСС има  богат опит в организиране на мобилност на ученици с цел  обмен на опит и знания в сферата на селското стопанство и автотранспортната техника.
 
През последните години се  работи  по  7 европейски проекта – във връзка с тях 130 ученици са провели практика на реално работно място във водещи фирми в  Турция, Полша и Италия. През април-май 2020 година предстои  30 ученици   да проведат практика във фирми в  Бурса и Ескишехир в РепубликаТурция.
 
За учениците е осигурено безплатно столово хранене и извозване до родните места. Днес  училището разполага с нов учебен корпус, със специализирани кабинети и работилници по земеделска и автотранспортна техника, с 20 МПС – автобуси, микробуси, учебни коли, трактори и служебни автомобили, пълна гама и голям брой нови земеделски машини и прикачен инвентар за обучение по селско стопанство и автотранспортна техника. За добрата подготовка на учениците се грижат 40 служители на трудов договор. В момента в гимназията работят 27 учители, които притежават необходимите образователно-квалификационни степени и професионална квалификация.
 
Около 40% от преподавателските кадри са висококвалифицирани и притежават втора до пета професионално-квалификационна степен.  От 2010 година до сега 9 пъти възпитаници  на гимназията отборно са участвали на регионален етап за Северна България  на Националното състезание „Млад фермер“ и 5 пъти са се класирали за националния кръг.
 
Два пъти са участвали в Националната панорама на професиите в раздел „Цветарство“, на която веднъж отборно са класирани на 1 място. Два пъти  са се включили в Регионалния етап „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“. Отборът на училището има 6 участия в Националния поход „По стъпките на Таньо войвода“ и всяка година се класира на призови места. Театралната трупа има  призово място в Ученическия театрален фестивал „Арлекин“. А за изявите и постиженията на фолклорната група на училището „Гордостта на Средище“ говорят множеството грамоти, плакети, статуетки, предметни и парични награди.