Започна обсъждането на план приема за 2020-2021 учебна година в средните училища в област Силистра

5/12/2019
 
На 3.12.2019 г. в заседателната зала на Областна администрация Силистра по покана на Регионално управление на образованието Силистра бе проведена работна среща между представители на работодатели и работодателски организации, както и на директори на професионални гимназии във връзка с предстоящото изготвяне на предложение за план прием за учебната 2020-2021 г.
 
Заместник-областният управител Стоян Бонев откри форума, подчертавайки, че се е утвърдил като добра практика в област Силистра и се надява чрез конструктивен диалог да се стигне до правилни решения. Той даде думата на д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН Силистра, да представи анализа на професионалната мрежа в областта и проекта за предложение за план прием.
 
Д-р Миткова обяви пред присъстващите, че вече са налични всички необходими документи (с актуализирани правила), изяснени са и приоритетните т.нар. STEM професии (залагане на „Наука - Технология - Инженеринг – Математика“). Тя подчерта, че срещата се прави предварително, за да се постигне принципно съгласие за разпределение на паралелките в средните училища на територията на областта.
 
От изложената информация стана ясно, че към момента делът на професионалните паралелки е по-голям, но трябва да се увеличи още (от 59 на 61%,), като за следващата година министерството е заложило % включени ученици, а не брой паралелки. На базата на наличния брой седмокласници – 797 в момента, за следващата учебна година следва да се сформират 33 паралелки, които да се разпределят по общини и по средни училища.
 
Какви бяха коментарите? Камен Неделчев – директор на ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ с. Средище, поиска  три паралелки, (едната от тях да е защитена), твърдейки, че привлича около 30 ученици от област Добрич. Инж. Георги Аврамов – директор на ПГС „Пеньо Пенев“ Силистра, заяви, че иска две паралелки (едната с две специалности, STEM – строителство и архитектура, а втората – интериорен дизайн, също STEM).  
 
Инж. Ивелин Лозев – председател на Камара на строителите:  през последните 3 години броят на строителните фирми в Силистра е нараснал почти два пъти и за работа в тях трябва всяка година да завършват 35-40 ученици. Той направи уговорката, че  специалността „Интериорен дизайн“ се преплита със „Строителство и архитектура“.
 
Д-р Миткова обясни, че строителната гимназия не успява да изпълни втора паралелка, защото влиза в конкуренция сама със себе си, тъй като се съсредоточава само върху едната паралелка. Тя увери, че винаги е подкрепяла гимназията по строителство и обясни, че в такъв случай ПГПТ „Евлогий Георгиев“ ще остане с една паралелка. Инж. Ралица Михайлова – директор на ПГПТ „Евлогий Георгиев“, заяви, че искат две паралелки, които да са защитени или да са с недостиг. Д-р Миткова предложи да се възприеме принципът на ротация – тази година в ПГПТ да направят една, ПГМТ – две, и така всяка година да се редуват професионалните гимназии.
 
Татяна Кинджакова – директор на ПГМТ „Владимир Комаров“ (заявката е за две паралелки - едната с две специалности – „Компютърна техника и мехатроника“, а втората (защитена или от списъка) – „Автотранспортна техника“). Според нея строителният бранш не е единственият, развиващ се в региона (в Силистра има големи машиностроителни предприятия с нужда от кадри). Тя обърна внимание върху факта, че следва да се има предвид желанието на учениците и родителите.
 
Денка Михайлова – директор на ПГСУАУ „Атанас Буров“, заяви три паралелки, като новото е, че двете са STEM – „Приложна информатика“ и „Ресторантьорство“ (с възможност за втора професия „готвач“). Засега не се залага на дуална паралелка поради недостатъчен опит в тази насока. Гинка Йорданова – директор на ПГСС с. Ситово: заявка за две защитени паралелки, защото се дофинансират.
 
Мнения на неправителствения сектор: инж. Йордан Чумпалов – изпълнителен директор на Стопанска камара Силистра - в средите на селското стопанство и на леката промишленост също има недостиг на кадри, което е предпоставка и за липса на инвеститори в района. Станка Лазарова – зам.-председател на Силистренска търговско-промишлена палата: трябва да се преструктурира мрежата на професионално образование, защото в момента предлагането на специалности не отговаря на търсенето. С допълнение от други изказали се, че за целта е необходим широк обществен дебат, както и да не се допускат в ПМГ и в ЕГ ученици „тройкаджии“, тъй като мястото им не е там.
 
Д-р Миткова заяви, че преди години е имало опити за оптимизиране на мрежата на професионалното образование, но не е получила подкрепа от работодателските организации, които са били категорично против. Тя обясни, че могат да се предложат максимум 34 паралелки, за да не се налага да се орязват в последния момент, когато предложението бъде внесено в министерството. На финала на срещата тя заяви, че се надява да се стигне до оптимално ефективен вариант за предложение за план прием.