Обявени свободни работни места в област Силистра към 25 ноември 2019 г.

25/11/2019
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап- Висше/ математика
1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование
1 майстор за производство на тестени изделия, средно образование
1 преводач, висше обр. /грузински език/
1 електротехник, промишлено предприятие – средно образование /Електротехника и енергетика
5 лекари - средно/висше образование
5 акушерки - средно/висше образование
9 медицински сестри - средно/висше образование
5 медицински лаборанти - средно/висше образование
1 електромонтьор –средно образование
1 продавач– консултант – средно образование
1 шивачи – средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
 
- Стажуване
 
1 асистент в офис - средно/висше икономическо обр., работа с компютър и офис приложения
2 бизнес консултанти, висше икономическо, английски език
 
- За обучение по време на работа
 
1 работник, сглобяване на детайли - без изисквания за заемане
4  продавач-консултанти - без изисквания за заемане
1 рецепционист, хотел - без изисквания за заемане
2 организатор, експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност – шофьорска книжка; копютърна грамотност;
3 общи работници - без изисквания за заемане
1 касиер - без изисквания за заемане
1 камериер/камериерка, хотел - без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
- Заетост без обучение:
 
1 чистач/ хигиенист, основно образование       
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
1 деловодител, средно/ висше образование
5 общи работници, основно/ средно образование
2  работници за производство на млечни продукти, основно образование
4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
2 работници, зареждане на рафтове – без изисквания
1 касиер – без изисквания
2 продавач-консултанти – без изисквания
5 отговорници спомагателни дейности – без изисквания
 
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
1 касиер, основно образование, двусменен режим на работа
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
2 продавач-консултанти, основно образование, двусменен режим на работа
2 монтажници на електрооборудване, няма изисквания, двусменен режим на работа
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси”
 
- За обучение по време на работа
 
1 барман, няма изисквания
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.