Спешно заседание на Областна епизоотична комисия Силистра набеляза нови мерки за борбата с АЧС

19/7/2019
На 18.07.2019 г. в заседателната зала на Областна администрация Силистра в изпълнение на заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) бе проведено заседание на Областна епизоотична комисия, водено от заместник-областния управител Илиян Великов (следващото заседание на комисията ще бъде от 13 ч. на 25.07.2019 г.).
 
Г-н Великов уведоми участниците, че в Областна администрация са постъпили протоколи от проведени заседания на общинските епизоотични комисии в общините Главиница, Дулово, Кайнарджа и Силистра, от които става ясно, че по места е започнало изпълнението на мерките, заложени в заповедта на областния управител Ивелин Статев, издадена на 11.07.2019 г.
 
Според събраната информация става ясно, до началото на седмицата в страната са регистрирани 16 огнища на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). Констатирано е, че обстановката се усложнява, тъй като най-близкото огнище е на територията на област Русе, но вече има и в област Търговище, а  за огнище се съобщава и в отсрещната област Кълъраш.
 
В засегнатите райони вече се проверява и транспортът на фуражи заради съмнения за възможност за пренасяне на вируса и по този начин. На 17.07.2019 г. е проведено заседание на Централния епизоотичен съвет, където са обсъдени и приети мерки за предотвратяване на проникването на вируса (инфекциозния причинител чрез свинско месо и продукти от него) чрез личния багаж на пътници, екипажи и водачи на МПС, както и чрез хранителни отпадъци от превозни средства.
 
Предстои да бъде издадена заповед на министъра на транспорта, в която да се разпореди събирането, почистването и дезинфекцията на пристанища, летища и гари, както и поставянето на указателни табели за разпространението на АЧС. Също е  предстоящо в състава на Областна епизоотична комисия да бъдат включени представители на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и на структурите, имащи отношение към автобусния, автомобилния и железопътния транспорт.
 
От ОБДХ изказаха задоволство от факта, че на територията на област Силистра все още няма регистрирано огнище, като е посочена за една от причините – положените усилия на всички институции през миналата година. Друга причина е намаленото поголовие на прасетата на територията на областта. В момента около 400 са маркираните в цялата област при близо 2 000 преброени преди една година. От ОДБХ извършват дезинфекция на ГКПП, а на този при Кайнарджа има и служител с временно назначение към дирекцията. Като цяло обаче работата е затруднена поради липса на достатъчен брой служители.
 
Поради липса на случаи на умрели животни в област Силистра скоро не са изпращали проби за наличие на вирус. Независимо от това се смята, че единствено спасение от вируса в бъдеще време е убеждаването на хората да изколят прасетата от стопанствата в тип „заден двор“. Д-р Милчев заяви, че от следващата седмица служители на ОДБХ ще започнат съставяне на актове за административно нарушение за отглеждане на нерегистрирани прасета, като ще последва налагане на глоба в размер от 300 лв. до 500 лв. В случая ще бъде налаган максималния размер на глобата, тъй като стопаните вече са предупредени веднъж. След което ще се пристъпи към евтаназиране на животните. Всички стопани са информирани за опасността от заболяването, информационната кампания, започнала миналата година, продължава и досега.
 
Общинските ветеринарни лекари обхождат населените места, проверяват личните стопанства и предоставят декларации на собствениците, в които те заявяват, че са запознати с опасността от заболяването и с мерките за биосигурност. Обходени са първо населените места около двата индустриални свиневъдни комплекса в Попина и Ветрен, както и Ситово, където има по-голямо частно стопанство. Следващата седмица ще започне евтаназия на нерегистрирани прасета в област Силистра, но процесът няма да е масов, а ще се набляга отново предимно на убеждаването.
 
Подчертано бе, че е необходимо внимателно да се почистват и дезинфекцират паркингите за тирове и местата за почивка на водачите на МПС по републиканската пътна мрежа (поне 15 в област Силистра, снабдени с контейнери, подлежащи на дезинфекции с препарати, предоставяни безвъзмездно от ОБДХ до изчерпване на наличните количества), като кметовете на населени места ще бъдат уведомени да извършват това в рамките на населените места. Подобни действия извършват по своя линия и ловните дружинки по места.
 
Разгледа бе и темата и за гъбарите, събиращи трюфели с обучени кучета, като споделеният проблем е относно броя на нерегистрираните пунктове, които следователно не подлежат и на контрол. Действащ е регистрационен режим в ОДБХ, като за Силистра законни са три пункта, намиращи се на територията на община Дулово. Предвидено е да се разговаря със собствениците им, тъй към тях ще бъде засилен контролът. Има виждания, че  „трюфелната гъба е най-сигурното транспортно средство на вируса към хранителните вериги в България и Европа“.
 
След направената дискусия, по предложение на водещия заседанието заместник-областен управител Великов членовете на комисията взеха следните решения: кметовете на населените места да организират почистване на паркингите за товарни автомобили, местата за почивка и тези, в които се организират празници на открито; да се напомни на кметовете на населени места да определят обособени места за загробване на прасета от стопанства от типа „заден двор“; декларацията, предоставяна от Ловно-рибарските дружества да включва и лица, извършващи друга дейност в горите.