С един ден е отложено пръскането срещу комари в Силистренско - предвидено е за 19 юли

18/7/2019
В Силистренско предвидената за 18 юли, четвъртък въздушна обработка срещу комари ще бъде осъществена на 19 юли – петък. По технически причини с един ден е отложено авиационно третиране на площите по крайбрежието на р. Дунав с препарат е Ефциметрин 10 ЕК, който е от семейството на пиретроидите.
 
Акцията се извършва според Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите. Третиранията ще обхванат площи до 6 км навътре в засегнатите площи, определени от съответните общини. Обработката е от изгрев слънце до 10 ч., но в името на безопасността за пчелите собствениците на пчелни семейства трябва да изчакват още часове, преди да ги пуснат. За повече и по-подробна информация се обръщайте към съответната община.
 
Официалното съобщение от БАБХ: На 19 и 20 юли ще продължи пръскането срещу комари по поречието на река Дунав. Поради лоши метеорологични условия – вятър със скорост над допустимата за авиационно пръскане, бяха отложени мероприятията, насрочени за 17 и 18 юли. Инсектицидните обработки чрез авиационно третиране срещу комари на засегнатите площи по поречието на река Дунав ще се осъществят на 19 и 20 юли. На 19 юли, петък, се очаква да бъде обработена ивицата на изток от село Сомовит до сухоземната граница с Румъния. За 20 юли, събота, се планират третирания от село Сомовит на запад до сръбската граница. В случай на промяна на метеорологичните условия, графикът ще бъде коригиран отново. Третиранията ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня, че пчеларите трябва да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите през следващите два дни. За повече и по-подробна информация се обръщайте към съответната община.