Съобщение относно пръскането срещу комари в област Силистра

15/7/2019
Продължават инсектицидните обработки срещу комари чрез авиационно третиране, по поречието на река Дунав по график, коригиран според промяната на метеорологичните условия, считано от вторник, 16 юли 2019 г., съобщиха от БАБХ София. Предвиденият препарат е Ефциметрин 10 ЕК, който е от семейството на пиретроидите. За 18 юли, четвъртък, е планирано да бъдат третирани площите от село Сомовит, община Гулянци, Плевенска област, до сухоземната ни граница с Румъния край Силистра.
 
Въздушната обработка се извършва според Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите. Третиранията ще обхванат площи до 6 км навътре в засегнатите площи, определени от съответните общини. Обработката е от изгрев слънце до 10 ч., но в името на безопасността за пчелите собствениците на пчелни семейства трябва да изчакват още часове, преди да ги пуснат. За повече и по-подробна информация се обръщайте към съответната община.
 
Областна администрация Силистра
15 юли 2019