Продължава работата на екипите за обхват на учениците в училище

10/7/2019
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание, водено от заместник-областния управител Илиян Великов, на Областен координационен център по изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна  предучилищна и училищна възрасти.
 
На основата на поднесена информация от д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН Силистра, както и на други институции – общини, социални служби, РЗИ, бяха обсъдени проблемите пред 34-те екипа, работещи по райони вече втора година.
 
Според статистиката, през завършилата учебна година има 42 деца под 16 г., отписани от училище, а за следващата учебна година 72-ма (от тях 27 са с поправителни изпити) са седмокласниците, които до този момент не са се записали в 8 клас.
 
До 30 юли предстои междуинституционалното уточнение на базата данни за предстоящата кампания преди началото на учебната 2019-2020 година. До 20 август ще върви регистрацията на подадените случаи от периода м. март – м. юни, за да започне работата на екипите по тях след 21 август.
 
Впечатленията от досегашната работа по темата са, че най-трудно се работи в община Кайнарджа, тъй като в тамошните населени места са най-трудните случаи. Най-голям брой случаи има в община Дулово, но там са и най-много учениците по принцип. Висок е процентът на случаи и в община Ситово. Пример за добри практики е община Главиница.
 
Като уникална бе определена платформата, в която се събира информация по обхвата и включването в образователната система на деца и ученици в задължителна  предучилищна и училищна възрасти, тъй като достъп до нея имат много институции, които могат да я попълват с данни.