Обявени свободни работни места в област Силистра към 5 юли 2019 г.

8/7/2019
 
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
13 готвачи – средно образование
9 перачи - средно образование
9 камериери/ камериерки, хотел - средно образование
7 сервитьори – средно образование
1 обслужващ, бюфет/ лавка – основно образование
1 работник в кухня – средно обр.
2 сладкари – средно образование
2 помощник – готвачи – средно образование
1 барман – средно образование
1 пиколо – средно образование
1 спасител, басейн – средно образование
 
 *Работните места са за к.к. по Черноморието
 
2 работници, производство на млечни продукти – средно образование
1 шлосер – основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно, кат. CE
2 готвачи – средно образование , английски ез. - В1
1 сервитьор – средно образование, английски ез. - В1
1 продавач– консултант – средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил –средно образование, кат. С
5 производители, млечни продукти – средно образование
31 шивачи – средно образование
1 продавач – консултант
1 машинен оператор, производство на каучукови изделия
5 работници, изолация – средно образование
1 гладач – средно образование
1 крупие – средно образование
1 водач, мотокар – средно образование
2 общи  работници – основно образование
2 работници кухня – средно образование
14 берачи на плодове и зеленчуци – средно образование
1 медицинска сестра – висше образование
1 машинист, еднокофов багер
1 общ работник – средно образование
1 заварчик – средно образование
1 чистач/ хигиенист – средно образование
1 касиер - средно образование
1 автомонтьор – средно образование
1 машинист на еднокофов багер – основно образование – кат. B, C, CE
1 работник, кухня – основно образование
1 организатор конференции и събития – професионален колеж – английски, руски и украински език
1 продавач – консултант – средно образование
1 сервитьор - средно образование
1 водач на електрокар – средно
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Висше - Математика, Информационни технологии и физика
1 продавач – консултант – средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
2 работници, сглобяване на детайли – без изисквания за заемане
2 машинни оператори, металообработващи машини - без изисквания за заемане
1 камериер/камериерка, хотел - без изисквания за заемане
2 общи работници - без изисквания за заемане
5 продавачи, улична сергия - без изисквания за заемане
3 продавач-консултанти - без изисквания за заемане
3 общи работници, строителство на сгради - без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
- Заетост без обучение:
 
1 специалист доставки – средно образование;
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
6 администратори, хотел – средно образование, английски език, компютърна грамотност
16 сервитьори – средно образование, английски език
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
1 продавач-консултант – средно образование, водач МПС кат. В
10 сервитьори – средно образование, английски език
10 рецепционисти - средно образование, английски език
10 готвачи - средно образование, английски език
10 камериерки - средно образование, английски език
1 сервитьор – средно образование
2 работници, животновъди – основно образование
5 машинни оператори, шиене – основно образование
1 сътрудник, продажби – средно образование, компютърна грамотност
4 лекари за спешна помощ – висше образование, „Медицина”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 управител на магазин – средно образование
1 дограмаджия – основно образование
1 работник, зареждане на рафтове – основно образование
2 сервитьори – средно образование
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
4 оператори, производствена линия – лица с ТЕЛК, средно образование – (техник, механик, ел.техник). английски език говоримо A1, компютърна грамотност, опит по специалността – 1 год.
5 готвачи – средно образование, английски език говоримо – B1;
5 камериери – средно образование, английски език говоримо – B1;
5 рецепционисти – средно образование, английски език говоримо – B1;
5 сервитьори – средно образование, английски език говоримо – B1;
1 продавач-консултант – основно образование;
2 оператори, производствена линия – основно образование;
3 машинни оператори, обработка на метални изделия – средно образование, двусменен режим на работа
1 лекар – висше образование „Медицина“.
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа:
 
1 майстор, производство на хлебни изделия – няма изисквания за заемане на длъжността.
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.