Областна администрация вписа събитие от Комуникационната стратегия на МС в юбилеен форум на силистренската библиотека

28/6/2019
С участието на заместник-областния управител на област Силистра Стоян Бонев и на Цветана Игнатова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ при община Силистра, в Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра бе открита изложбата „Хоризонти вчера – хоризонти днес: Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра и читалищните библиотеки в Силистренска област – партньори в реализиране на националните политики на Министерство на културата и на местната власт”. Изложбата е под егидата на областния управител Ивелин Статев и е организирана със съдействието на Областна администрация Силистра  в изпълнение на Комуникационната стратегия (КС) на Република България за Европейския съюз.
 
В ритуала при откриването пред участниците от читалищните библиотеки в седемте общини в област Силистра, някои от които също партньори в събития по КС на РБ за ЕС, г-н Бонев заяви: „В област Силистра, както навсякъде в страната, за втора поредна година се провеждат  инициативи от работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС. Вкл. в Регионална библиотека „Партений Павлович“. Благодарим на екипа на г-жа Даниела Недялкова – директор на библиотеката, за реализацията на събитието“.
 
Г-жа Недялкова: „За мен е чест и удоволствие да открия експозицията „Хоризонти вчера – хоризонти днес“ в рамките на юбилейната конференция, посветена на 60-ата годишнина от дейността на нашата библиотека като окръжна библиотека. През 1959 г. градската библиотека в Силистра стартира реализирането на експертно-консултантски дейности в рамките на новобразувания окръг Силистра“.
 
Експонираните постери обхващат актуалния профил на 59 активни библиотеки от региона с нагледни фотоси от визията и дейността й. Секторите са групирани по общини, всеки от седемте в обособен колорит. В единадесет теми е представена многообразната дейност на Регионалната библиотека - от „Библиотечен университет“, свързан с квалификационно обучение за специалността „Библиотекар“ до разностранната експертно-консултантска и методическа дейност в област Силистра, многобройните благотворителни инициативи за детско отделение на МБАЛ-Силистра; от национално представените ежегодни форуми и „Срещи с властта" до иновативния „Портал за здравни и транспортни услуги в област Силистра“.
 
Приключват събитията, провеждани от Областна администрация по Комуникационната стратегия на Република България за ЕС, както следва: на 28 юни в Силистра (17,30 ч., лятна естрада в Дунавски парк) с концерта „Песни за р. Дунав и морето“, посветен на Международен ден на река Дунав (29 юни), организиран от НЧ „Доростол“ Силистра, и в първите дни на м. юли в ХГ Силистра – с изложба с 20 постера на Студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ към филиала на  Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Силистра.  Наесен е обобщаващата конференция с представяне на всички събития по две от дейностите в приоритет 2 на Стратегията – в 7 читалища в различни общини, както още в 4 културни и образователни институции.