Силистренско читалище домакин на събитие от Комуникационната стратегия на РБ в ЕС

12/6/2019
В салона на НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ Силистра бе проведено третото събитие в област Силистра по дейност 2 в приоритет 2 от РАБОТНА ПРОГРАМА 2019 г. от  НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за изпълнение на КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, съгласно която Областна администрация Силистра има да изпълнява в партньорство с други организации т.нар. КОМУНИКАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата, представяне на спасителната акция спрямо българските евреи преди 76 г. и др.
 
Главният секретар Елена Томова откри форума с участието на различни поколения читалищни дейци, вкл. и от Ансамбъл „Ритъм“, който наскоро се завърна от чешката столица Прага, където се представи достойно в Международен фолклорен фестивал на етносите, представяйки българските и добруджански танцови традиции. По подобен начин самодейците ще имат възможност да реализират своята разнообразна програма пред публика в България в настоящото лято – в град Бяла, и в Сараево – Босна и Херцеговина.
 
Експертът за връзки с обществеността Йордан Георгиев представи заедно с мултимедийна презентация темата за холокоста, акцентирайки върху дейността на всички участвали в акцията страни, както и запознавайки аудиторията със силистренските евреи. Най-известният сред тях е равинът Елиезер Папо, на който е посветен религиозен комплекс в града, спасен от него от чума преди близо 200 години.
 
Събитията с това съдържание продължават на 13 юни в Тутракан, на 19 юни в Главиница, на 25 юни в Ситово и на 28 юни в Силистра. Междувременно на 12 юни по дейност 1 на приоритет 2 от същата стратегия е събитието в Художествена галерия Силистра, а подобни ще проведат РИМ Силистра, РБ „П. Павлович“ и Студентска лаборатория при Филиал Силистра на РУ „А. Кънчев“.