Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България – 26.05.2019 г.

20/5/2019
МВР, ОДМВР Силистра съобщава: Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България – 26.05.2019 г.

Служителите ще работят на: 24 и 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17,30 ч., и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.
 
В седмицата преди 26 май 2019 г. в сектор „Български документи за самоличност“ е създадена следната организация за работа с българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас:
 
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й ИЛИ ще бъде издадено удостоверение.
 
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издадено необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
 
За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР - Силистра, РУ - Дулово или РУ- Тутракан за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на право на глас на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР, ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
 
Удостоверенията за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинска администрация.
 
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА. ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.