Работна среща в Областна администрация Силистра с участието на представители на Окръжен съвет Кълъраш

25/4/2019
В Областна администрация Силистра екипът на областния управител Ивелин Статев проведе поредна делова среща с представители на Окръжен съвет Кълъраш, Република Румъния, водени от неговия председател Василе Илеуца, за да бъдат начертани следващи стъпки в сътрудничеството между двете администрации при подготовката им за съвместни проекти за програмен период 2021-2027 г.
 
Участниците в работната среща изразиха мнение, че и от двете страни е необходима активност, за да бъдат създадени връзки между институциите, потенциални бенефициенти. В съвместната работа участва бизнесменът Мариян Петре Милуц, като представител на икономическите структури в съседната на Силистра румънска област, който има свое представителство в крайдунавския град.
 
Обсъдена бе фактическата обстановка, актуална за момента по отношение на предстоящите за реализиране проекти между различни институции от Силистра и Кълъраш: единият е с участието на силистренския Регионален исторически музей и Окръжна библиотека Кълъраш, а другият е с по-големи мащаби и е свързан със създаване на инфраструктура в сферата на корабоплаването между двата бряга.
 
До 15-16 май от българска и от румънска страна ще бъде направен документален обмен за разписаните и съгласувани идеи за проекти, а в периода 3-13 юни в Силистра ще е конференцията с участието и на общинските власти от двете страни, както и на представители на бизнеса. За участие ще бъда поканен и представител на Секретариата в Кълъраш, отговарящ за проектите, финансирани от ЕС, за да ориентира присъстващите в очакваните тенденции.
 
Предвидено е обсъждане на идеите за отсяване на тези от тях, които могат да се случат реално с участието на представители на всяка от страните. За тяхната предварителна подготовка предстои да бъдат създадени работни групи. Така ще бъдат очертани възможните партньори за общи проекти.
 
В рамките на проведената дискусия бе разгледан и въпрос, който ще бъде поставен на институциите, от които зависи решаването му. Предвид съществуващата инфраструктура и действащ ред има непреодолими за транспортните средства проблеми при преминаване на ГКПП, а и на други места за контрол. Това налага на дневен ред да бъде подложено предложение за специален „канал“ за работа с преминаващите товарни превозни средства от страните от ЕС, за да не се налага да изчакват целия транспортен поток, голяма част от който са от други страни извън Съюза.