Работна среща в Областна администрация Силистра с тютюнопроизводители

16/4/2019
В залата  на Областна администрация Силистра бе проведена работна среща, свикана от областния управител на област Силистра Ивелин Статев специално за производители на тютюн от Крайдунавска Добруджа с участието на представители на Държавен фонд „Земеделие“ с директор на структурата в Силистра Христина Николова.
 
Форумът бе в изпълнение на указания за предоставяне на минимална помощ de minimis по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, претърпели финансови щети от предходни години.
 
Правните основания са свързани с европейски регламенти, Закон за подпомагане на земеделските производители и решение на УС на ДФ „Земеделие“ от 2019 г. Бюджет на помощта: 3,2 млн. лева. Срок за подаване на заявления: 15 април – 10 май 2019 г. Срок за изплащане на помощта: 22 май 2019 г. За участие в изпълнение на указанията се подава декларация по образец.