Заседание за мерки за безопасност на движението по пътищата в област Силистра

16/4/2019
В заседателната зала на Областна администрация Силистра свое заседание проведе Областна комисия по безопасност на движението по пътищата, свикано и водено от областния управител Ивелин Статев. Форумът е във връзка с указание за изготвяне на Годишен доклад за състоянието на безопасността на движение по пътищата и подготвяне на мерки за подобряване на състоянието в това отношение за двугодишен период (2019-2020 г.). Докладът е във връзка с дейността на новосъздадената Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“.
 
След направените разисквания на база на предварително подадена информация, споделена от общините от областта, от ОДМВР, ОПУ, ДАИ, РУО на МОН, РЗИ, БЧК и др. институции, бяха приети Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за 2018 г. и План програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за периода 2019-2020 г.
 
По време на обсъжданията станаха ясни факти и събития, свързани с темата, с които е добре обществеността да бъде запозната. Преди всичко, че за реализиране на план програмите и за контрола по законодателството са необходими време, средства и човешки ресурс. До края на настоящата година се очаква да влязат в действие законодателни промени, които ще създадат нова картина в комплекса от мерки.
 
Коментирано бе, че трябва да се засили дейността по предварителната работа, вкл. с партньорството между институциите, за каквото като свое участие настояват институции като РЗИ и БЧК, които в личен план не се чувстват компетентен орган, извършващ самостоятелна дейност. Настоява се също все повече разяснителна дейност да се извършва в училищата и в семействата, вкл. на родителски срещи и в часовете на класа по специални учебни програми в 1-12 клас и с участието на класифицирани преподаватели по темата.
 
Отбелязва се проблем с неграмотността на обучаваните водачи на МПС, с уговорката, че в обозримо бъдеще свидетелства ще могат да получават завършилите 10-и клас. Неблагоприятна е картината и в уменията на водачите на МПС да оказват първа медицинска помощ.
 
От община Силистра заявиха, че са в процес на подготовка на нов свой план, който да актуализира предишния, който е от 2013 г., като с него се цели да се прояви всеобхватно отношение към цялата система, свързана с безопасността на движение по пътищата. Всички общини настояват да продължи обезопасяването на пътищата в населените места с монтаж на неравности на пътя, каквито се правят задължително при реализиране на проекти за рехабилитация. За целта в повечето общини има проекти в това отношение. До 6-7 месеца ще има монтирана стационарна камера на изхода на с. Нова Черна в посока Русе.
 
Поставена за разглеждане бе и темата за т.нар. нелегални превозвачи, като бе потърсена помощ чрез събиране на информация от кметовете на общини и на населени места. Според статистиката: известни са над 45 от община Дулово и над 30 от община Кайнарджа, но подобни има и в останалите общини.