Областна администрация съпричастна към филателна изложба, посветена на пощенската марка

12/4/2019
Петата филателна изложба на пощенска тематика, която е и №60 в 70-годишната история на Филателно дружество „Димитър Дончев“ Силистра, бе открита в паричния салон на Централната поща в крайдунавския град.
 
Съорганизатори на проявата са община Силистра, представена на събитието от Цветана Игнатова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, и Областна пощенска станция с директор Хюсеин Хамди, чийто гост бе колегата му от Добрич. Поздравлението от името на областния управител Ивелин Статев, с чиято подкрепа се осъществява изложбата, бе поднесено от неговия заместник Илиян Великов.
 
Изложбата е посветена на 140-ата годишнина на българските пощенски съобщения и съответно на пощенската марка, и на 140-ата годишнина от създаването на ПТТ станция в Силистра. В нея върху ефектни табла са аранжирани 13 колекции от Силистра, ДобричРазград, Плевен, както и от селата Стежерово и Златия в Северозападна България. Поздрав към присъстващите поднесе вокална група при Клуб №3 в Силистра.
 
Силистренското филателно е създадено от 17 души под името Българско марколюбителско дружество „Сантим“. Първи председател на дружеството е Борис Манчев – съдия в Силистренския окръжен съд. Негов дългогодишен председател напоследък бе Добри Томов – деятел още на учебното дело и на туризма, който бе уважен посмъртно с минута мълчание.
 
Сегашното име на дружеството е дадено през 1974 година по предложение на неговия настоящ секретар Христо Христов, който от 42 г. насам поддържа и книга за впечатления от всички прояви, проведени през това време. На настоящата изложба са посветени каталог и плик с печат. До 18 април салонът на силистренската поща се превръща в изложбена зала за филателни колекции.
 
Най-често изложби с подобен характер в Силистра са показвани в зала „Диоген Вичев“ на РБ „Партений Павлович“, във фоайето на Драматичния театър, но марки са били представяни и в залите на Общински съвет Силистра.