13-а Областна литературна конференция в Силистра

12/4/2019
РУО на МОН в Силистра и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, представен от проф. д-р Радослав Радев, провеждат в ХГ в крайдунавския град 13-ата Областна литературна конференция. До участниците бе изпратен поздравителен адрес от областния управител Ивелин Статев, в който се подчертава уникалността на проявата, даваща възможност на кандидат-абитуриентите да проявяват своя творчески талант. На базата на издадените удостоверения за отлично представяне в конференцията, най-добрите ще получат право да се запишат във Великотърновския университет.
 
Общо 94 са били участниците от началото на подготовката на конференцията, продължила няколко месеца, от които 55 са заявили участие в нейния финал. От Община Силистра, която е съорганизатор на проявата, се включиха ученици от ЕГ „Пейо Яворов“, ПМГ „Св. Кл. Охридски“, ПГСУАУ „Ат. Буров“ и СУ „Н. Й. Вапцаров. По традиция участници има от Дулово и от други населени места със средни училища.
 
Проф.  Радев, който е родом от Главиница, заяви: „Тази година идеята беше по-особена и по-различна, тъй като за пръв път обърнахме внимание на композицията, даже самият надслов на конференцията. Според мен беше изключително удачно децата да имат свободен избор на тема и в  търсенето на проблеми, много по близки до тях.
 
Изглежда перспективата идва от това, че трябва да ги оставим сами да си избират теми, защото ние в последно време в образованието, в обучението им по литература постоянно им налагаме някакви теми и те ги следват. Това всъщност показва, че този е същинският път, който те имат – да бъдат свободни спрямо темата и да могат да творят спрямо композицията. Изводът е, че когато даваме свобода, те се справят по добре. Даже е радващо, че тази година в разработките се забелязва и чувство за хумор, това, което мен най-много ме радва. Работейки по-интересно, по- нестандартно, учениците сами намират по-добър път към себе си, а в процеса на писане това е най-важно. По-голямата свобода дава възможност на децата все по често да се насочват към есетата“.
 
Ст. експерт по български език и литература в РУО на МОН Силистра Ваня Игнатова: „Това е конференция в рамките на националната стратегия за грамотност. Темата е създаване на текст по задача, поставена от професора. Конференцията се провежда в общо три модула: първият бе миналата година през м. ноември и премина под формата на обучение“.
 
От декември до март учениците са писали текстовете си, които професор Радев по традиция лично рецензира, за да следва редакция от страна на автора, и тогава идва ред на оценка за разработка. На практика форумът в Силистра е третият заключителен етап, наречен комуникативен, в който участниците представят своите текстове пред аудиторията в рамките на 5 минути и получават удостоверение, което ще им помогне за кандидатстване във Великотърновския университет в специалност „Български език и литература“.
 
Началникът на РУО на МОН в Силистра д-р Габриела Миткова: „Чест е за мен да открия това събитие –  най интересното в нашето портфолио. Забележителното на тази конференция е фактът, че тя просъществува толкова години и във времето се разнообразява и обновява. Конференцията е забележителна и с това, че продължава да поддържа високи стандарти, дава възможност за креативност, но в същото време поддържа висока взискателност“.