Министър Аврамова: В следващия програмен период актуални стават интегрираните проекти

9/4/2019
В Силистра с участието на народния представител Алтимир Адамов, на областния управител Ивелин Статев и на неговите заместници Стоян Бонев и Илиян Великов бе проведена среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която е на посещение в областния град и е за пръв път в Силистра. За спомен тя получи екземпляр от „Енциклопедия на област Силистра“, подарена й от д-р Тодор Ст. Тодоров – областен координатор на ПП ГЕРБ, инициатор за издаването на първата по рода си книга в Крайдунавска Добруджа.
 
Пред представители на различни видове власти г-жа Аврамова очерта картината на инвестициите в област Силистра в ръководената от нея сфера. Акцент за бъдеще време при очаквано утвърждаване е подаденото за 78 млн. лева предложение, направено от „ВиК“ ООД Силистра, за рехабилитация на канализационната мрежа и свързаните външни довеждащи инфраструктури в градовете Силистра и Тутракан, и в най-големите добруджански села Айдемир и Калипетрово. Създаването навреме в област Силистра на Асоциация „ВиК“, чийто председател по правило е областният управител, е сред аргументите, позволил задвижване на работата в тази област.
 
За 34 млн. лева са проектите в област Силистра по ОП „Региони в растеж 2014-2020 година“, реализирани в настоящия програмен период. Отделно са средства за 6 центъра за спешна медицинска помощ, за 7 социални обекти, както и 8,5 млн. лева за 19 сгради в дейност „енергийна ефективност“, облагородяване на 30 хил. кв. м. градска площ в Силистра и др.
 
Министър Аврамова разясни, че в следващия програмен период в ЕС актуални ще бъдат т.нар. интегрирани проекти, даващи възможност заедно в партньорство с бизнес структури за създаване и реализация на общи проекти , с които да кандидатстват две областни администрации, две общини и др. Спрямо тях ще бъде прилага гъвкавост във финансирането от всички оперативни програми, вкл. при изграждане на икономически зони. Министърката отбеляза, че, за разлика от други области в страната, само за 13% от републиканската пътна мрежа в област Силистра има нужда от рехабилитация, за което са направени необходимите предложения.
 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова участва в Силистра в дискусия за регионалното развитие и европейската солидарност „Европа в нашия дом“. На брифинг пред журналисти министър Аврамова каза, че на проведено наскоро междуправителствено заседание в Букурещ е подписан меморандум за проучвания на пет моста над Дунав между България и Румъния, вкл. при Силистра - Кълъраш. За два, но засега силистренският не е сред тях, има и заявени предложения за публично-частно партньорство от кандидати-инвеститори.
 
В областта се изпълняват 18 проекта по програма ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“, които ще допринесат за подобряване на транспорта, развитието на туризма, опазване на околната среда и други. По един от тях ще се разработят съвместни туристически продукти между общините Силистра и Кълъраш. Предвижда се и реконструкция на Художествената галерия в Силистра. По друг проект ще се подобри общественият транспорт в Силистра и Наводари. По него Силистра ще реконструира и възстанови улица „Никола Й. Вапцаров“, която е вход и изход на града към граничния контролно-пропускателен пункт. Ще бъдат изградени и еднопосочни велосипедни алеи с цел да стимулирането на използването на „зелен“ транспорт в града, а съвместен пътеводител ще информира за велоалеите и туристическите маршрути. Амбициозен е и проектът „Съвместно доброволчество за сигурен живот”, който цели да подобри подготовката на населението за реакция при извънредни ситуации в трансграничния регион.