Областна администрация провежда събития по Комуникационната стратегия на България за ЕС

13/3/2019
В Областна администрация Силистра по покана на областния управител Ивелин Статев и в присъствието на Елена Томова – главен секретар, бе проведена работна среща с участието на представители на Регионален исторически музей, на Регионална библиотека „Партений Павлович“, на Художествена галерия и на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ в лицето на Студентска лаборатория за културно-историческо наследство.
 
Срещата бе във връзка с реализация на събития в област Силистра в изпълнение на Решение на МС на Република България по одобрената от него Работна програма за 2019 г.. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. В нея са включени за изпълнение от областните администрации в страната на две дейности в рамките на приоритет „Живото културно наследство на Европа: ЕС – културно многообразие и етническа толерантност. Приносът на България към европейските ценности“.
 
Представителите на съответните звена се ангажираха с възможността да участват – всеки поотделно, в реализиране на събитие през м. юни т.г. по дейността „Събитие за популяризиране на европейското културно многообразие“, финансирана с определена сума от Програмата.
 
През м. ноември т.г. ще бъде проведено заключително събитие – обща конференция за представяне на едно място на произведените културни „продукти“ пред поканена аудитория.
 
Целта е в събитията да участват възможно най-много хора, за да научат повече за Комуникационната стратегия, за Европейския съюз, за европейските ценности и в частност за българските, натрупани през вековете като културно-историческо материално и нематериално наследство.
 
Не на последно място общата работа по изпълнение на Работната програма на Министерския съвет е повод да се покаже, че може да работи на областно ниво в партньорство между областната администрация като представител на държавната власт, и регионалните учебни и културни звена.
 
Миналата есен по същата Комуникационна стратегия, но по работна програма 2018 проведохме едно голямо събитие – на 23 ноември в салона на община Силистра, което бе наречено „Европа на крилете на младостта и красотата“.
 
По същата работна програма за тази година по друга дейност в 7 читалища от областта ще има събития с приблизително същото съдържание плюс представяне на приноса на България за спасяване на българските евреи през 1943 г. Миналата година 5 читалища в областта проведоха събития с тази цел, които преминаха при добра подготовка и с успех.