В Областна администрация бе проведена работна среща за план приема в силистренските училища

9/1/2019
В Областна администрация Силистра с домакинството на областния управител на област Силистра Ивелин Статев бе проведена предварителна работна среща за обществено обсъждане на условията и възможностите на план приема в училищата от община Силистра за учебната 2019-2020 г.
 
В срещата по покана на РУ на МОН участваха директорите на силистренските гимназии, представители на община Силистра, както на професионални съюзи и организации – КРИБ Силистра, БСК Силистра, АИКБ Силистра, СК Силистра, СТПП, Бюро по труда Силистра и др.
 
И. д. началник на РУ на МОН Марин Ботев представи пред аудиторията фактическата обстановка относно приема след 7-и клас – става дума за около 800 предстоящи да завършат основно образование ученици от цялата област (по-малко от половината от тях са от община Силистра и от община Алфатар, останалите са в другите 5 общини, където също действат средни училища). В община Силистра те имат възможност да продължат образованието си в 9 училища, от които 5 професионални гимназии, 3 общообразователни и едно обединено училище.
 
До 15 януари директорите на училища ще трябва да изпратят до РУ на МОН Силистра своите предложения, които в рамките на един месец да бъдат обобщени. До 15 февруари е срокът за депозиране в Областна администрация Силистра на предложение за план прием.
 
То ще бъде разгледано на 20 февруари от Комисия по заетост в Областна администрация Силистра. В окончателен вид предложението трябва да постъпи до 1 март в Министерство на образованието на Република България.