Обучение на доброволните формирования в област Силистра

29/11/2018
В залата на Областна администрация с участие на заместник-областния управител Стоян Бонев и на екип от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ бе проведено обучение на ръководителите на т.нар. Доброволни формирования. В област Силистра са създадени – първите в 2007 г., 4 с общо 56 доброволци – в общините Главиница, Алфатар, Кайнарджа и Ситово.
 
В страната формированията са 233 с общ числен състав на доброволците в тях – 3 138. Немалка част – особено в област Силистра, са и служители на съответните администрации. За отбелязване – по закон Силистра и Дулово не са задължени да имат подобни структура, а в Тутракан още не е създадена.
 
Поставени бяха и няколко въпроса: проблеми с доставеното оборудване на екипите, гасенето на пожари в блокове на кооперации и фермери - особено на царевични ниви, набирането на доброволци и др.