Поредна церемония за раздаване на дипломи в УНЦ на Филиал Русе на ВУАРР Пловдив

22/11/2018
В конферентната зала на хотел „Виена“ Силистра – база на Учебно-научния център към Филиал Русе на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, бе проведено тържество за връчване на дипломите на завършилите бакалавърски и магистърски специалности в общо 8-те програми в сферата на икономиката, туризма и агробизнеса.
 
В ритуала, предвиден за 68 новообучени специалисти абсолвенти, по покана на представлявалия академичното ръководство доц. д-р Петър Петров – зам.-ректор и директор на Филиал Велико Търново, участва заместник-областният управител Стоян Бонев, заедно с директора на Филиал Русе Веселин Митев.
 
Г-н Бонев поздрави дипломираните специалисти от името на Областна администрация Силистра и се включи в раздаването на дипломите както на 11-те отличници медалисти, така и на всички останали. По традиция в сценария на церемонията бяха включени клетва и приветствие от страна на дипломираните, произнесени тази година съответно от Аделина Гълчавова и от Майа Черникова.
 
Доц. Петров държа академично слово, в което обърна внимание на темата за знанието като символ едновременно на култура, хуманизъм и благородство, тъй като е контрапункт на невежеството – неизбежен риск за обществото.
 
Получаването на диплома за висше образование е знаков момент, тъй като е свързан с документ, който е преди всичко компас, а после и виза към вратите на реализацията, и това бе едно от посланията както към присъстващите, така и задочно към близо 250-те студенти в УНЦ към Филиал Русе на ВУААР Пловдив.