Областна администрация Силистра уважи празника на Русенски университет "Ангел Кънчев"

12/11/2018
В „Канев център“ в град Русе, който тази година навършва 5 години от създаването си, бе проведено тържество за 73-ата година от основаването на Русенския университет, чийто патрон Ангел Кънчев е роден преди 168 години. По покана до Областна администрация Силистра от ректора на най-голямото многопрофилно висше учебно заведение в Северна България - чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, и на проф. д-р Велизар Пенчева - председател на Общото събрание, след официалните гости бе заместник-областният управител Илиян Великов.
Той връчи на ректорското ръководство поздравителен адрес от областния управител Ивелин Статев като представител на държавната власт в област Силистра, заедно със специален плакет, представящ общините от областта чрез изображения на техните гербовете – символи на местното самоуправление.
 
От 21 г. насам чрез Филиал Силистра областта е част от дунавската академична ос с център Русе.  Доц. д-р Теменужка Богданова, която получи за награда „Златна значка“ на РУ, представи работата на Филиал Силистра в качеството си на негов директор. Благодарение на Филиала духовната столица на Крайдунавска Добруджа е академичен център. Към  него има и Център за продължаващо обучение, чрез курсовете в който са издадени напоследък дипломи на 150 преподаватели, преминали преквалификация или получили допълнителна.
 
Споменати бяха и проекти по програма Интеррег, по които се работи, вкл. и със съседна Румъния. Сред наложилите се практики са и наградите, връчвани всяка година на най-добрите студенти във всеки випуск от името на Областна администрация Силистра, Общински съвет Силистра и община Силистра. Благодарено бе на ректорското ръководство за активната и вдъхновяваща подкрепа в развитието на Филиала в двете му направления – педагогическо и инженерно.
 
Своите послания отправиха и представители на другите два филиала – в Разград, който от 10 години е част от РУ с три професионални направления, но развива научна и преподавателска дейност от 32 години насам, по-голямата част от които са в рамките на Технологичен колеж, какъвто имаше и в Силистра с начало преди четвърт век.
 
Както и най-новото звено – Филиал Видин. От старопрестолния град, където от миналата есен насам се учат вече 430 студенти, за тържеството пристигна делегация от представители на Областна и Общинска администрации. Наскоро проф. Белоев и проф. Пенчева бяха избрани за почетни граждани на крайдунавската обшщщина в знак на благодарност за проявеното отношение при създаването на първото по рода си академично звено в Северозападна България.
 
В рамките на празника бе вписан и още един силистренски момент – Диана Бебенова, която е родом от Русе и е с инженерна диплома от Русенския университет, получи удостоверението си за защитена образователна научна степен „доктор“ по тема,у свързана с подготовката и реализацията на трансгранични проекти. Заедно с нея общо над 50 „доктор“-и, доценти и професори публично бяха обявени с новите си звания и длъжности.
 
В своята реч проф. Белоев подчерта, че РУ е участвал и в различни събития по време на Българското председателство на Съвета на Европа – януари – юни 2018 г.; бил е домакин на първото по рода си Младежко ЕКСПО, наскоро в Саламанка Испания е станал 4-ият български университет, който е основа на академична подготовка в Русе, Силистра, Видин и Разград, и е сред 1 000 института по света, в които царства свободният академичен дух.