Решаването на проблемите при зимни условия става с предварителна подготовка, правилна организация и добра комуникация

2/11/2018
В Областна администрация бе проведено заседание на Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, свикано от областния управител Ивелин Статев в изпълнение на задължение на държавната и местните власти, както и на регионалните институции.
 
На поканата на представителя на държавната власт в област Силистра се отзоваха всички регионални звена – ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, РЗИ, ОДБАБХ, РУО на МОН и др., както и три от общинските администрация – Тутракан, Главиница и Ситово.
 
Всеки от участниците в заседанието докладва за готовността за зимата от името на институцията, която представлява. В обобщение областният управител заяви: за да бъдат изпълнени задачите пред предстоящите предизвикателства, са необходими предварителна подготовка, правилна организация и добра комуникация.
 
Както и правилно проведени преговори от страна на местните власти с партньорите им при почистване на пътища и провеждане на други вменени им от закона мероприятия при зимни условия. Той акцентира също, че при проблеми освен ресорната институция трябва да бъде уведомена и Областна администрация, за да се търсят и други пътища за разрешаване на възникналите ребуси.
 
С изключение на община Силистра до крайния срок – 29 октомври, до областния управител са пристигнали доклади от останалите общини в областта. В устен план и на заседанието присъствалите от тях представиха извършеното до момента, както и това, което им предстои – актуализиране на списъци на родилки (вкл. чрез кметовете се издирват нерегистрирани бременни), за да бъдат представени на областно ниво.
 
ОД на РЗИ в Силистра е направила проверка по места относно плановете, за да стане ясно, че болниците в Силистра, Тутракан и Дулово имат общо 56 резервни легла. В Силистра и в Тутракан има дизелови агрегати за работа при липса на електричество.
 
Проверки са направени и на трите пристанища в Силистра – „Дръстър“, АДМ и Пристанищен комплекс. От електроразпределителния район декларираха, че нямат проблем с техниката, работната ръка и горивата. РУО на МОН: има транспорт за пет от седемте държавни училища в областния център. Без нафта засега са само основното училище в Алфатар, както и детските градини в селата Калипетрово и Проф. Иширково.
 
В и К Силистра: има осигурени наличности при аварийна обстановка, но има нужда от помощ от общините при придвижване на техниката на екипите. ПБЗН: две МТЛБ-та са в изправност и са в готовност да помагат на бедстващи хора. Очакват списъците на техниката в областта, за да ги вкарат в Единна спасителна система (засега само община Кайнарджа е представила информация по въпроса).
 
Областно пътно управление: 69 са машините, предвидени да участват в решаване на проблеми. Снабдяването с инертни материали е на 100%  - налични са 5 600 т пясък. Върви изкърпване на 4 400 кв.м. пътища в областта, като за отбелязване е, че през тази година са ремонтирани 32 км от републиканската пътна мрежа, а предстои работа и по още 9 км в Кайнарджанско.
 
Поставен бе и един проблем, актуален от няколко години насам, а именно: липсата на средства, осигурени от държавата за ОПУ относно косене на трева и почистване на крайпътните участъци, за да не се създават характерните за няколко места в Крайдунавска Добруджа т.нар. условия за снегонавяване (вече е почистено едно от тях – в района на Антимово ханче).
 
От общините заявиха също, че е проблемна работата с арендатори, които не желаят да се ангажират със снегопочистване, тъй като изразяват недоволство от предлаганите разценки за услугата, за осъществяване на която ползвали скъпа частна техника.