Ден на будителите и събитие за холокоста в село Старо село

2/11/2018
Поредната и предпоследна от петте предвидени срещи в Силистренска област във връзка с провеждане на събитие с мултимедийна презентация, подготвена от Областна администрация Силистра по повод инициатива от Работна програма 2018 от Комуникационната стратегия на Република България за 75-ата година от спасението на българските евреи от холокоста, бе проводена в НЧ „Възраждане“ – село Старо село, община Тутракан.
 
В нея участваха заместник-областният управител Илиян Великов, който поздрави присъстващите от името на областния управител Ивелин Статев за празника на будителите; кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов и Данаил Николов – председател на ОбС Тутракан. Събитието бе в Деня на будителите – 1 ноември, на който бе посветена и част от програмата.
 
След 20-минутната презентация, проследила въпроса за холокоста, бе проведена и дискусия с присъстващите, като допълнение по темата направи дългогодишната учителка Атанаска Колева: „За холокоста някои не искат да помнят, други не могат да забравят, но има и такива, които не знаят нищо за него“.
 
Историчката, родом от Старо село, но живееща в град Кубрат, говори и за ролята на будителите, т.е. хората, които ни държат будни, просветени, знаещи. Тя подари на местната библиотека своята дипломна работа от 1973 г. като възпитаничка на Великотърновския университет, посветена на етнографско изследване на село Старо село, чийто танц „Буенек“  е в националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България, благодарение на регионално предложение и на крайната експертна оценка на жури в Министерството на културата. 
 
В десетгодишната история на номинациите в листата са вписани 30 елемента, 4 от които са вече приети и в представителната листа на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството.
 
По повод празника читалищното настоятелство на село Старо село награди близо 20 местни културни дейци за Деня на будителите. Ученици ги поздравиха с патриотична словесно-музикална програма.
 
Подобни прояви, посветени на холокоста, преминаха и в други общини от област Силистра: в община Главиница – Народно читалище „Христо Ботев“ село Зафирово, в община Кайнарджа – в Народно читалище „Отец Паисий“, в община Дулово – Народно читалище „Просвета“ село Черник, на 9 май предстои в Народно читалище „Пробуда“ село Алеково, община Алфатар.