Болниците в Силистра и Кълъраш ще си сътрудничат

23/10/2018
 
В залата на Областна администрация Силистра с участието  на областния управител Ивелин Статев бе проведена първа по рода си среща между д-р Даниела Костадинова – изпълнителен директор на МБАЛ Силистра АД, и двама представители на Кълъраш – Валентин Барбу – зам.-председател на Окръжния съвет, и Валентин Еманоил – мениджър на Окръжна болница Кълъраш.
 
Срещата бе по идея на румънската страна, пожелала да отправи предложение до колегите си в Силистра за сътрудничество, вкл. и в обмен на лекари, каквато практика има от няколко години с двама анестезиолози от крайдунавския град, работещи  помощта на преводач в три дни от седмицата от другата страна на река Дунав.
 
Между българите и румънците бе обменена първоначална информация. Гостите посетиха МБАЛ Силистра. Те поканиха областния управител и управителката на най-голямото болнично заведение в Крайдунавска Добруджа да посетят през м. ноември град Кълъраш.
 
Д-р Костадинова припомни на присъстващите на срещата, че преди време е бил подготвен съвместен проект, който обаче е получил отказ за финансиране и тъй като румънската страна е била водеща в него й бе обещана информация за причините, както и за евентуална възможност да се кандидатства отново заедно с друга разработка.
 
От споделено стана ясно, че в Кълъраш има два колежа за подготовка на медицински сестри, както и, че през последните няколко години в съседна Румъния са повишени чувствително възнагражденията на лекарите, за да се спре емигрирането им в чужбина с цел упражняване на професията в по-развити в икономическо отношение страни.