Евродепутати с два форума по актуални теми в Силистра

22/10/2018
В Силистра бе проведено събитие във връзка с политиките за сближаване в ЕС на база на Кохезионната политика след 2020 г., организирано от Областен информационен център Силистра. Тема на форума: „Граждански диалог“: политиката за сближаване в ЕС след 1.01.2021 г.
 
То премина с участието на представители на различни институции: Андрей Новаков – главен преговарящ по Кохезионната политика на ЕС след 2020 г., Емил Радев – член на Комисията по правни въпроси в ЕП; областния управител Ивелин Статев, който приветства форума; общински съветници от Силистра начело с председателя д-р Мария Димитрова; кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов, представил комплекта от проекти – в момента 15, по които се работи в общината с европейски средства, национално и общинско финансиране; кметовете на общините Алфатар и Кайнарджа; неправителствен сектор и представители на бизнес организации.
 
Инициативата е посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., която трябва да е готова във вариант до Великден 2019 г., и регламентите към нея, и бе посветена на отбелязването на 30-ата година на Кохезионната политика на Европейския съюз.
 
Отчетено бе проектното начало в областта и бе обсъдено изпълнението на проекти на територията на седемте общини в област Силистра, които получиха грамоти за принос в реализацията на европроекти.
 
Също на 19 октомври в друг форум, организиран по идея на евродепутата Момчил Неков, който е родом от Силистра, РУО на МОН и Силистренската търговско-промшилена палата участваха с презентации, посветени на темата „Образованието и бизнесът заедно за развитие на регионите“.
 
Представените тези кореспондират с европейското изискване за по-добро взаимодействие между бизнеса и образователната система за намаляване на дефицита от кадри в определени професионални направления във връзка с реализацията на средни и висши специалисти.
 
Проблемът неведнъж е разглеждан на форуми в Областна администрация Силистра, вкл. и по повод план приема на ученици в професионалните и общообразователните гимназии.