Областна администрация проведе в село Зафирово събитие, посветено на 75 години от спасението на българските евреи от холокоста

22/10/2018

С участието на зам.-областния управител Стоян Бонев в НЧ "Христо Ботев" в с. Зафирово бе проведено второто събитие, посветено на инициатива от работната програма на Комуникационна стратегия на Република България във връзка със 75 години от спасението на българските евреи, както и на Деня на народните будители.

Участваха също представители на читалищното настоятелство, на кметството в селото, на РБ "П. Павлович" Силистра, както и на ученици от Обединено училище "Иван Вазов" - Зафирово. За 1 ноември бяха раздадени и награди на изявилите се през годината.
Събитието е в изпълнени е на Работна програма за 2018 г. на Комуникационна стратегия на Република България. Подобно бе проведено в село Кайнарджа, а предстоят още в селата Черник - до края на м. октомври т.г., в Алеково и Старо село - през м. ноември.
В петте читалища в областта се представя мултимедийна презентация по темата, включваща снимков и текстови материал. Навсякъде по свой избор домакините - народните читалища и кметствата, допълват със съпътстващи прояви.
По същата работна програма на правителството, но в друг неин раздел, в Силистра ще бъде проведено събитие за популяризиране на многообразието в страните от Европа.
То е наречено Международен музикално-танцов спектакъл "Европа на крилете на младостта и красотата" и е насрочено за 17,30 ч. в салона на община Силистра за 23 ноември 2018 г.
Партньори в начинанието за изпълнители от съседна Румъния - от съседните общини Остров и Бъняса в окръг Констанца, а от област Силистра - от читалища в областния град, Дулово, Главиница и Ситово, към които ще бъде отправена покана за участие.