Честваме „Сребърна“ с изложба и спортна проява

2/10/2018
 
На 3, 6 и 7 октомври т.г. са празничните прояви, посветени на една от най-разпознаваеми по света природна забележителност в област Силистра – Биосферен парк „Сребърна“, който е между 4-те по рода си в нашата страна, във връзка със 70-ата годишнина от обявяването на сребърското блато сред защитените територии, както и по повод присъединяването му към мрежата от биосферни паркове на световната организация ЮНЕСКО, и 35-годишнината на музея към община Силистра.
 
На 3 октомври от 10 ч. от откриването на фотографска изложба, представяща парка в неговата непреходна прелест – дивна, бурна, слънчева, красива и неповторима, както са написали организаторите на изложбата в своята покана.
 
На 6 и 7 октомври е програмата на спортната проява „Сребърна рън“, организирана от РИОСВ Русе – стопанин на парка, включваща в първия ден от 9 до 18 ч. ще има базар, интерактивни игри, арт-ателиета за деца, пленер, разходка с орнитолог.
 
В неделя са беговите състезания на 3, 3 км за деца (до 7 г. навършени, с придружител), 7, 13 и 21 км, като в тях се очаква да се включат между 100 и 200 души, вкл. от чужбина. За участие: 082/820 772 (вътр. 311) и 0889 417 082 - Рени Петрова, експерт за връзки с обществеността – за съпътстващите събития на 6 октомври; 0877 698 448 - Деян Герасимов – за подробности относно трасетата на 7 октомври. Информация има на сайта на РИОСВ Русе –  www.riosv-ruse.org, на ПМ "Резерват "Сребърна"" - www.srebarnalake.com, както и във Фейсбук - www.facebook.com/events/30400946668261.
 
Да припомним, че отскоро „Сребърна“ има свое слоган и знак. Музеят, който е към община Силистра, е място, където се провежда национален екофорум вече 30 години, а отскоро пеликаните му в стилизиран вид са на етикет и на вино от марката „Кайнарджа“. 
 
БП „Сребърна“ се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка (Via Pontica). Езерото е уникално със свободно плаващите по повърхността му тръстикови острови. Животинският свят е много разнообразен. В резервата и неговите околности са установени 223 вида. Тук живеят 22 редки, уязвими или застрашени видове животни и растения, включени в Червения европейски списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида от Червената книга на България. В резервата се срещат 41 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида земноводни и 24 вида риби. Най-голямо е разнообразието на птиците. 
 
Гордост на резервата е гнездовата колония на къдроглавия пеликан. През 2017 година Програмата „Човекът и биосферата одобри разширение на биосферния парк, с което се изпълниха критериите на Севилската стратегия и вече говорим за Биосферен парк „Сребърна, един от четирите по рода си в България.