Обявени свободни работни места в област Силистра към 1 октомври 2018 г.

1/10/2018
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
1 автомонтьор – среднообразование, моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
1 сервитьор – средно образование
1 обслужващ щанд - средно образование
1 шофьор на линейка - средно образование, кат.С
1 работник, строителство – средно образование
1 машинист, еднокофов багер – средно образование
1 автомеханик – средно образование
1 монтажник – средно образование
1 заварчик – средно образование
2 сервитьори - средно образование
2 готвачи – средно образование
1 търговски представител – висше образование
3 производители, млечни продукти - средно образование
3 настройчици, металообработващи машини с ЦПУ - средно образование
9 машинни оператори, металообработващи машини - средно образование
1 общ работник - средно образование
1 водач на селскостопански машини - средно образование, правоспособност
5 майстори, производство на тестени изделия - средно образование
2 работници в кухня - средно образование
1 мияч на превозни средства – средно образование
2 готвачи в заведение за бързо хранене - средно образование
1 дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий - средно образование 
3 общи работници – основно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
1 шофьор на товарен автомобил, международни превози - средно образование, кат.С+Е
10 резачи на горски дървен материал - основно образование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
8 общи работници – начално образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 продавач консултант - средно икономическо образование
1 продавач консултант - средно икономическо/техническо образование
 
- За обучение по време на работа
 
3 организатори, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, компютърна грамотност, шофьор кат.B
2 общи работници - без изисквания за заемане
2 раздавачи, доставчици (ръчно), шофьор кат.B
2 oбщи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 продавач консултант – компютърна грамотност
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
1 общ работник, строителство на сгради – без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 работник озеленяване – начално/основно/средно образование, ПК „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство”
3 работници поддръжка на пътища – начално образование, ПК ''Помощник-пътен строител'', специалност ''Пътища, магистрали, съоръжения'' - първа степен на професионална квалификация
1 общ работник – без изисквания за заемане
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 работник зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
15 санитари - средно образование
2 портиери - средно образование
1 електромонтьор - средно образование
1 водопроводчик, поддръжка - средно образование
1 дърводелец, поддръжка - средно образование
3 общи работници - основно/средно образование
2 работници поддръжка на сгради – основно/средно образование
2 работници, подови облицовки и настилки - средно образование
1 адвокат - висше образование - магистър
2 адвокатски сътрудник - средно образование
23 изпълнители - без изисквания за заемане
1 икономист – средно/висше образование
1 икономист, организация и управление – средно/висше образование
1 оператор, пътно-строителни машини – основно/средно образование
1 работник, поддръжка на пътища – основно/средно образование
1 помощник-готвач - средно образование
1 работник, поправка на джанти и гуми - основно образование
1 служител информация - основно образование
1 технически сътрудник - средно образование
1 монтажник, дограма - средно образование
1 технически секретар - без изисквания за заемане
5 чистачи/хигиенисти - без изисквания за заемане
1 монтьор, текстилно оборудване - без изисквания за заемане
1 шивач - без изисквания за заемане
1 автомонтьор - средно образование
1 специалист, поддръжка - средно образование
1 шофьор на лек автомобил до 9 места - средно образование
3 общи работници, промишлеността - без изисквания за заемане
4 общи работници - без изисквания за заемане
2 шофьори, куриери - средно образование
1 електротехник, поддръжка на сгради - средноспециално образование
1 сервитьор - без изисквания за заемане
1 барман - без изисквания за заемане
5 продавачи консултанти - без изисквания за заемане
2 продавачи консултанти - средно образование
1 помощник в магазин – основно/средно образование
1 асистент продавач – средно образование
1 асистент продавач – основно/средно образование
4 общи работници – основно/средно образование
4 асистенти продавачи - средно образование
12 работници поддръжка - основно образование
1 масажист - основно образование
4 сътрудници социални дейности - основно образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
1 сервитьор – средно образование
2 лаборанти – средно образование
5 шофьори на товарен автомобил – средно образование, кат.С, ДЕ
3 общи работници – без изисквания за заемане
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
10 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
1 продавач консултант – средно образование
2 работници зареждане на рафтове – основно образование
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 общ работник – основно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 шофьор на товарен автомобил – средно образование, кат.С
2 продавачи консултанти – средно образование
2 машинни оператори, дърводелство
1 пазач портиер – основно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 продавач консултант – без изисквания за заемане
3 миячи на съдове, ръчно – без изисквания за заемане
1 специалист, контрол – средно образование
1 работник, сглобяване на детайли – основно образование
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
1 технически секретар – средно образование, работа с компютър
1 гладач, ютия – основно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.