Областният управител участва в откриването на новата учебна година в ПЗГ "Добруджа" Силистра

17/9/2018
В област Силистра новата учебна година започва в 45 основни и средни училища - отделно в 24 детски градини в седемте общини на областта. Очаква се по прогноза общият брой на учениците да бъде над 9 200, от които 804 първокласници. 
 
Представители на Областна администрация Силистра станаха част от тържествата в две от най-знаковите училища в региона. Областният управител Ивелин Статев посети тържеството на Професионална гимназия „Добруджа“ с нов директор Пламен Славов, която в края на учебната година ще чества 110 години от основаването си.
 
Бъдещите земеделски специалисти тази година ще провеждат учебни занятия в сградата на бившето Средно училище „Юрий Гагарин“, тъй като по проект в момента се провеждат ремонтни дейности в базата на гимназията.
 
Председателят на Училищното настоятелство Галина Даскалова обяви 7 конкурса за награди в различни категории, някои от които имат колективен характер, като най-голямата - посещение на агроизложението в град Стара Загора, е за група от 12 ученици.
 
Представители на Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие“ връчиха награди за активно участие на гимназията в похода „По стъпките на Таньо войвода“ - най-голямата патриотична проява в Североизточна България, провеждана с подкрепата на областните и на общинските администрации в областите Силистра, Разград и др., както и на съответните исторически музеи.
 
Главният секретар на Областна администрация Силистра Елена Томова бе част от ритуала за новата учебна година в Основно училище „Иван Вазов“ в град Силистра с директор Александър Кононов, което е сред най-многочислените и е с най-голям брой паралелки (5) сред първокласниците.
 
В тържествата в училищата по места участие вземат представители на различни властови институции – общински съвети, общински администрации, депутати в НС, от кабинета на „Омбудсман на Република България“, вкл. Мая Манолова, чийто екип днес провежда приемни в седемте общини на региона.
 
По информация от РУО на МОН нулева ще е учебната година в приема за задочна форма на обучение в професионалните гимназии, както и в обучението по религии. Не са изпълнени предварителните намерения и за две от общо три планирани дуални паралелки в професионалните гимназии.
 
С най-малко ученици, на или близо до т.нар. санитарен минимум, са основните училища в селата Калипетрово, Брадвари, Ситово, Цар Самуил, Сокол и др., както и в някои професионални гимназии в Силистра.
 

В село Варненци с 22 деца ще продължи да действа Социално-педагогически интернат – единствен по рода си в България.