ОИЦ СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

24/7/2018
 
Кандидатите от област Силистра получават допълнителни точки по процедура „Насърчаване на предприемачеството“
 
Областен информационен център – Силистра (ОИЦ-Силистра) организира на 26 юли 2018 г. (четвъртък), от 14,00 ч. информационна среща за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
 
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и които са регистрирани като такива след 31.12.2016 г. Важно допълнение е, че е допустимо участието на новосъздадени предприятия. Подкрепата е за точно определени икономически сектори, чиито кодове на икономическа дейност са описани в условията за кандидатстване. Кандидатите от област Силистра получават допълнителни точки при оценяване, съгласно критерия за регионална приоритизация на проектите.
 
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 80% от стойността на проекта. По процедурата има два крайни срока за кандидатстване в зависимост от кода на икономическа дейност – 05.09.2018 г. и 07.11.2018 г.
 
Експертите от центъра ще запознаят всички заинтересовани с условията за кандидатстване по процедурата, ще бъдат подложени на коментар и дискусия критериите и методологията за оценка на проекти, като ще бъде демонстрирана и електронната система ИСУН 2020.
 
В първата част на събитието ще бъде представена и възможността за стартиране на собствен бизнес чрез Финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
 
Заповядайте на 26 юли (четвъртък), от 14:00 ч., в залата на ОИЦ-Силистра (сграда на Художествената галерия, вход към Кукления театър)!
 
Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.