Утвърдена е Регионална програма за заетост в област Силистра

23/4/2018
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие Силистра, водено от зам.-областния управител Стоян Бонев. В него бяха представени предложенията на вносителите – Областна администрация и седемте общини от областта, за включване в Регионална програма за заетост.
 
Става дума за общо 85 работни места с финансово покритие от страна на държавата в размер на 312 211 лева. Разпределението по общини е както следва: Силистра (15 работни места и около 60 000 лева; Тутракан (8 души и 25 461 лева); Дулово (16 души в 14 населени места за над 63 000 лева); Главиница (17 души в 23 населени места); Ситово (8 души и 29 334 лева);п Областна администрация (2 работни места с партньорството на Филиал Силистра на РУ „А. Кънчев“ф и отдел „Държавен архив“ Силистра).
 
Както още в общините Алфатар и Кайнарджа (представители на съответните администрации не участваха в заседанието). Повечето от общините и партньорите имат и собствен финансов принос, вариращ от 100 до 2 000 лева.
 
Така утвърдената Регионална програма за заетост в област Силистра предстои да бъде внесена в Министерство на труда и социалната политика, за да бъде задвижена за изпълнение. Всяка от общините е изградила свой модел за използване на възможностите на програмата: наетите безработни ще бъдат използвани за проекти по поддръжка на пътища (почистване на канавки, нежелана растителност и др.), на паркове, алеи, паметници на културата сграден фонд и др. обекти, както и като общи работници.