Тържество в село Проф. Иширково в памет на академик Анастас Иширков

17/4/2018

В силистренското село Проф. Иширково бе проведено тържество, посветено на 150-ата година от рождението на академик Анастас Иширков, както и на 75-ата година от именуването на селото на името на видния български географ. В празника по покана на кмета на селото Стойно Нечев участваха представители на държавната и на общинската власти, а специален гост бе Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България. Поднесени бяха венци и цветя пред открития през 2012 г. паметник на родения в Ловеч учен, чиято памет бе уважена с присъствие и на предсдтавители на от академичните среди - от БАН и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, от Аграрен университет Пловдив, от Русенски и от Шуменски университети.