ОПУ Силистра и общините освежават хоризонталната и възстановяват вертикалната пътна маркировка в област Силистра

11/4/2018
В Областна администрация Силистра бе проведено трето от началото на годината заседание на Областна междуведомствена комисия във връзка с решаване на проблеми с хоризонталната и с вертикалната пътни маркировки в общините и на територията на републиканската пътна мрежа. През заместник-областния управител Стоян Бонев за извършеното от предишното заседание до днес докладваха представители на Областно пътно управление и на съответните общински администрации.
 
От писмените доклади и от устните обяснения става ясна следната обстановка в областта: до този момент единствено в община Кайнарджа пешеходните пътеки и пътните знаци са приведени в съответствие с действащата специализирана Наредба №2.
 
До 24 май т.г. в община Тутракан имат нагласа да изпълнят констатациите и разписанията, в други общини – Силистра, Главиница, Дулово, ще изпълнят предвидените планове до 30 юни, а в Ситово предстои изпълнение на сключения договор.
 
Само в община Алфатар поради липса на средства декларират липса на готовност да извършат задължителните за безопасността на движението по пътищата дейности.
 
От Областно пътно управление заявиха, че ще освежат всички пешеходни пътеки от републиканската пътна мрежа (II-III клас), включително в населените места, на базата на направени разчети, по които очакват одобрение и финансиране.
 
От Областна администрация Силистра на представителите на институции бе обърнато внимание, че проблемът с безопасността на движение по пътищата не трябва да се неглижира. Напомнено им бе, че дори да не са заложени конкретни средства в бюджетите, за изпълнение на Наредбата може да се ползва ресурс от „перото“ за поддръжка на пътищата и на пътната инфраструктура.