България се готви за 72-ия поход „По стъпките на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица 2018“

30/3/2018
 
Областна администрация Враца е основен организатор на поредния поход „По стъпките на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица 2018“ (27 май – 2 юни). С писмо на областния управител Малина Николова е разпространена в страната покана за участие, повече информация за което има на интернет-страницата на институцията (www.vratsa.bg), представляваща държавната власт в съответната административна област.
 
Походът се провежда под патронажа на Народно събрание на Република България с председател Цвета Каратанчева и е посветен на 142 години от провеждането на Ботевата чета.
 
В туристическия смисъл походът е от трета категория трудност и в маршрута му има обекти от инициативата „Опознай родината, за да обикнеш – 100 национални туристически обекта“, както и  от „Опознай родния край“.
 
Проявата е в партньорство с МС, МОН (съответно на РУО на МОН по места),  МТ, БТС, СКО „Леденика“ Враца, както и на органите на местно самоуправление в общините, през които походът минава.
 
В похода могат да участват групи ученици, както и от туристически дружества, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи. За реализирането му има изготвена специална програма.
 
Краен срок за приемане на заявките – 11 май т.г. на ел. поща obl-vr@vratsa.government.bg на Областна администрация Враца или на адрес: бул. „Демокрация“ 1, 3002 Враца Център, Враца.